Fri, May 13

|

7:30 - 10:00p

Kari Shaff & The High Standards

Kari Shaff & The High Standards

Time & Location

May 13, 7:30 PM – 10:00 PM

7:30 - 10:00p, 11806 N Lamar Blvd, Austin, TX 78753, USA

Share This Event